Kariéra

Kariéra s GA-KOS

Spoločnosť GA-KOS s.r.o. hľadá do svojich radov maklérov/maklérky, s perspektívou firemného rastu – vedúcich pobočiek pre nové mestá v SR.

Pridajte sa k nám a naučíme Vás predávať nehnuteľnosti bez stresov a neustáleho tlačenia k vyšším obratom spoločnosti. Naším cieľom je spokojnosť makléra, preto ponúkame zaujímavé provízne ohodnotenie. Hľadáme maklérov, ktorí sa chcú práci realitného makléra venovať naplno. Ak si chcete privyrobiť aj popri zamestnaní a máte dostatok voľného času, ste v našej spoločnosti taktiež vítaní.

Makléri v našej spoločnosti NEPLATIA poplatky spojené s prenájmom kancelárie, inzerciu, právne služby, poplatky spojené s katastrom a pod. Požadujeme:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • komunikatívnosť
 • základy práce s PC
 • dostatok voľného času a hlavne chuť pracovať.

Ponúkame:

 • pravidelné týždenne vyplácanie odmien z provízie Vami sprostredkovaného obchodu
 • flexibilnú pracovnú dobu
 • neobmedzené využívanie kancelárskych priestorov so službou odborného poradenstva

Kto je realitný maklér


Vymedzenie pojmu a činnosti makléra

 1. Maklér je nezávislým sprostredkovateľom realizácie obchodu s nehnuteľnosťami, zastupujúci rovnako záujmy klienta, ktorý ho tým poveril, ako aj klienta druhej strany.
 2. Maklér nie je iba obyčajným sprostredkovateľom obchodovania s nehnuteľnosťami, ale prináša svoj originálny vklad a garanciu poskytovaných služieb pre klienta.
 3. Maklér je plne zodpovedný za svoju činnosť ako aj za ním dodané dokumenty (napr. príprava kúpnych a iných zmlúv, návrhov na vklad a pod.), preto maklér realitnú činnosť vykonáva s odbornou starostlivosťou.
 4. Úlohou makléra je:
  1. vytvárať príležitosti na zrealizovanie realitného obchodu, podľa možných dostupných prostriedkov (vhodná propagácia, vyhľadávanie klienta a pod.)
  2. radiť klientom v otázkach vhodného postupu a následných krokov pri uskutočňovaní realizácie obchodu, vhodného výberu kupujúceho, predávajúceho, prenajímateľa či nájomcu.
  3. poskytovať všetky potrebné informácie na to, aby sa klient správne rozhodol a mal dostatočnú voľnosť pri rozhodovaní
  4. v prípade nemožnosti samostatnej realizácie spolupracovať s ostatnými maklérmi zaoberajúcimi sa realitnou činnosťou a tým vytvoriť dostatočný priestor pre realizáciu sprostredkovania obchodu, spolupráca s ostatnými sprostredkovateľmi musí byť dobrovoľná, v záujme ochrany jednotlivých sprostredkovateľov vopred dohodnutá, najlepšie písomnou formou, spolupráca musí byť čestná, korektná a spoločná provízia nesmie byť neprimeraná (nad 6%).
  5. činnosť realitného makléra sa končí (nárok na províziu vzniká) až úspešným dokončením prípadu, t.j. v prípade predaja/kúpy nehnuteľností povolením vkladu vlastníckeho práva kupujúcich do katastra a ich zápisu na list vlastníctva vrátane vyplatenia plnej kúpnej ceny. V prípade prenájmu sa prípad končí podpisom nájomnej zmluvy a odovzdaním bytu nájomníkovi.
  6. realitný maklér poskytuje svoju súčinnosť klientom aj pri riešení závažných dodatočných problémov spojených s realitným obchodom zrealizovaným maklérom (najmä pri prenájmoch), za ktorý realitný maklér prijal províziu a to minimálne po dobu 6 mesiacov po zrealizovaní obchodu.
 5. Na to, aby všetkým subjektom boli poskytnuté čo najlepšie možné služby treba dbať, aby maklérske služby v oblasti sprostredkovania obchodu s nehnuteľnosťami vykonávali len osoby, ktoré na to spĺňajú potrebné profesionálne požiadavky a normy, ktoré sú riešené súvisiacimi predpismi a stanovenými podmienkami pre členstvo v ARM.
 6. Maklér musí mať široké vedomosti o realitnom trhu, aby mohol klientom slobodne a nezávisle odporučiť nehnuteľnosti, ktoré sú pre daný prípad najvhodnejšie.
 7. Navyše ku svojim povinnostiam vyplývajúcich zo zákonov na ochranu osobných údajov, maklér prísne dodržiava profesionálne tajomstvo.

Send this to a friend