Margita Topolčanská

Margita Topolčanská

Podstatou jej života sú jej deti, rodina a priatelia. K rodine nepochybne patrí miesto, kde prežívame každodenné radosti, starosti, lásku a pohodu. Týmto miestom je domov... Dlhoročnými skúsenosťami, komunikáciou a prácou s ľuďmi dospela k poznaniu, že niet nad korektné medziľudské vzťahy a priateľstvá. Jej práca realitnej maklérky v spoločnosti GA - KOS s.r.o. je v prvom rade o ľudskom prístupe a pomoci riešiť zásadné veci, ako je bývanie - rýchlo a profesionálne. A práve preto jej dovoľte, pomôcť Vám pri hľadaní práve toho Vášho domova, rada sa stane Vašou osobnou realitnou maklérkou. Jej konečným úspechom je Vaša maximálna spokojnosť.

Send this to a friend